Kedudukan :

  • ┬áBadan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
  • ┬áBadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan.

Tupoksi :